مقاله اثر دماي پايين بر جوانه زني بذر و رشد و نمو گياهچه برخي اينبرد لاين هاي ذرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر دماي پايين بر جوانه زني بذر و رشد و نمو گياهچه برخي اينبرد لاين هاي ذرت :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور تعیین پاسخ برخی صفات فنولوژیکی و زراعی نسبت به درجه حرارت پایین و مطلوب، در برخی از اینبرد لاین های ذرت و همچنین شناسایی مقدماتی اینبرد لاین های ذرت مقاوم به سرما در مراحل اولیه رشد ، مطالعهای در دو طرح کاملا تصادفی در دمای 12 و 25 درجه سانتیگراد ، در آزمایشگاه زراعت دانشگاه شهرکرد ، بر روی ده لاین اینبرد ذرت ، انجام گرفت . صفات مورد اندازه گیری، شامل طول ساقه چه و ریشه چه ، وزن تر و خشک اندام زیرزمینی و هوایی، میانگین مدت زمان جوانه زنی (D)، میانگین سرعت جوانه زنی (R) و درصد جوانهزنی بودند . نتایج نشان داد که ارقام در هر دو آزمایش از نظر کلیه صفات مذکور تنوع معنی داری نشان دادند. همچنین با کاهش دما کلیه صفات به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند و با توجه به نتایج مقایسات میانگین، رقم V5 به عنوان مناسبترین رقم در شرایط تنش سرما در این آزمایش شناخته شد.

لینک کمکی