مقاله ساخت وبهينه سايز پالايه ي نوار گذر باريک فلز – دي الکتريک در طول مج 808 نانومتر به روش ضخامت سنجي اپتيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ساخت وبهينه سايز پالايه ي نوار گذر باريک فلز – دي الکتريک در طول مج 808 نانومتر به روش ضخامت سنجي اپتيکي :

تعداد صفحات:7

چکیده:

با در نظر گرفتن نظریه ی پالایه های تراگسیل القایی برای پوششهای فلز – دی الکتریک، می توانبه یک قله ی تراگسیل بسیار بلنمد در یک تک طول موج دست یافت. در اینمقاله با استفاده از رهیافت فوق و با استفاده از موادجدید، ابتدا تک لایه های چارک موجی تمام دی الکتریک در طول 808 نانومتر طراحی و ساخته شدند.پس از بهینه سازی شرایط انباشت و محاسبه ی تعداد لایه ها و ضخامت لایه ی جور کننده، مجموعه ی برایند طراحی شد. سرانجام با بهینه سازی اپتیکی ضخامت لایه ها، پالایه ی نوار گذر باریک با پهنای عبور 44 نانومترقله ی تراگسیل حدود 85% با باند قطع وسیع ساخته شد.

لینک کمکی