مقاله تحليل پايداري تونل انحراف سد نمرود با استفاده از روش تحليلي و عددي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تحليل پايداري تونل انحراف سد نمرود با استفاده از روش تحليلي و عددي :

تعداد صفحات:7

چکیده:

سد خاکی نمرود در فاصله 100 کیلومتری شرق تهران و 16 کیلومتری باختر – جنوب باختری شهرستان فیروزکوه برای تنظیم سالیانه در حدود 130 میلیون مترمکعب آب بر روی رودخانه نمرود در دست احداث است . در این تحقیق تونل انحراف با قطر حفاری 5/4 متر مورد بررسی قرار گرفته است . پارامترهای ژئومکانیکی توسط گمانه های اکتشافی و آزمایشهای صحرایی و آزمون های آزمایشگاهی و با استفاده از نرم افزار Roclab بر مبنای معیار شکست هوک و برآون، ویرایش 2002 و قضاوت مهندسی تعیین شده است . پس از استفاده از روشهای طبقه بندی توده سنگ، پایداری تونل به روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت و سیستم نگهداری مناسب ارزیابی گردید . سپس این تونل با استفاده از نرم افزار PLAXIS به روش عددی تحلیل و مشخصات سیستم نگهداری ارزیابی و با روش تحلیلی مقایسه گردید . در انتها با توجه به فشار آب درون تونل پس از بهره برداری، مشخصات پوشش نهایی با استفاده از نرم افزار PLAXIS و درنظرگرفتن نفوذپذیری پوشش بتنی تعیین و مقایسه گردید.

لینک کمکی