مقاله تحليل پايداري چاه در يکي از مخازن نفتي ايران با آناليز حساسيت بر شيب چاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تحليل پايداري چاه در يکي از مخازن نفتي ايران با آناليز حساسيت بر شيب چاه :

تعداد صفحات:7

چکیده:

حفر چاه برای دسترسی به مخازن نفتی، عملیاتی پر مخاطره و هزینه بر است . به کارگیری شیب و آزیموت های مختلف در زمان حفر چاه، امکان عبور آن از بین لایه های با ویژگی های مکانیک سنگی مختلف، بزرگی تنش های برجا، فشار منفذی، فشار گل حفاری و در نتیجه وقوع ریزش در دیواره و هزینه های وارده از مهمترین مواردی اند که بیانگر لزوم بررسی پایداری یا ناپایداری یک چاه نفت می باشند . در این مقاله پایداری چاه حفر شده در لایه های ماسه سنگی سازند آسماری برای یکی از مخازن نفتی ایران در مقاطع مختلف بررسی شد . به نحوی که با استفاده از نرم افزار FLAC و در نظر گرفتن تاثیر شیب برای هر مقطع؛ میزان جابه جایی، تنش اصلی حداکثر، ضریب ایمنی و شرایط ناحیه پلاستیک اطراف چاه بدست آمد . همچنین برای محاسبه تنش های افقی حداقل و حداکثر از روابطPoro-elastic استفاده شد . نتایج حاصله بیانگر آن است که در کل چاه قائم نسبت به چاه افقی پایدارتر می باشد . هر چه چاه از حالت قائم به افقی نزدیکتر شود ناپایدارتر و هرچه اختلاف تنش های موجود کمتر باشد چاه پایدارتر خواهد بود

لینک کمکی