مقاله اثر دو نوع تنظيم کننده رشد گياهي، نفتالين استيک اسيد (NAA) و بنزيل آمينو پورين (BAP) بر عملکرد و اجزاي عملکرد چهار رقم زراعي کنجد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر دو نوع تنظيم کننده رشد گياهي، نفتالين استيک اسيد (NAA) و بنزيل آمينو پورين (BAP) بر عملکرد و اجزاي عملکرد چهار رقم زراعي کنجد :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

تحقیقی با هدف افزایش عملکرد کنجد به وسیله تأثیر بر برخی شاخص های رشدی این گیاه انجام شد . دو نوع تنظیم کننده رشد گیاهی به نامهای نفتالین استیک اسید (NAA) و بنزیل آمینو پورین (BAP) بر روی چهار رقم کنجد، جهت انجام این آزمایش به کار برده شدند. صفاتی نظیر تعداد کپسول ها در هر بوته، دانه در هر کپسول، وزن هزار دانه و عملکرد دانه مطالعه شدند. تمام این صفات تحت تأثیر هر دو تنظیم کننده رشد گیاهی قرار گرفته و افزایش یافتند.

لینک کمکی