مقاله مقايسه روشهاي مختلف درون يابي در هموار سازي داده هاي نفوذپذيري خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله مقايسه روشهاي مختلف درون يابي در هموار سازي داده هاي نفوذپذيري خاک :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

مسعود داوری – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدجعفر سلطانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

جریان عبور آب از سطح خاک به درون آن را نفوذ گویند . فرایند نفوذ آب به خاک در نتیجه تأثیر توأم نیروهای ثقل و مؤئینگی صورت می گیرد . سرعت نفوذ در ابتدای وارد شدن به داخل خاک زیاد بوده، سپس به تدریج کاهش می یابد تا به مقدار ثابتی می رسد که فقط نتیجه تأثیر نیروی ثقل است ( بای بوردی، ).1379 معادله های مختلفی برای تعیین چگونگی نفوذ آب در خاک وجود دارند که برخی از آنها مانند معادله های فیلیپ و گرین و امپت پایه و اساس علمی داشته و برخی دیگر معادله های هستند که بر شکل منحنی رابط بین سرعت نفوذ و زمان بوده و از یک اصالت علمی برخوردار نمی باشند . نفوذپذیری یکی از ویژگیهای فیزیکی خاک است که در آبیاری، زهکشی و هیدرولوژی، در اندازه گیری میزان رواناب، تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی و محاسبه سرعت پیشروی در سطح خاک به عنوان یک پارامتر ورودی همواره مورد نیاز است ( علیزاده، ).1384 از این رو، در چنین پروژه هایی تخمین نفوذپذیری در سرتاسر منطقه هم در مرحله طراحی و هم عملی موردنیاز است . با توجه به تغییر پذیری فضایی زیاد نفوذ آب به خاک، روشهای سنتی نظیر ایجاد خطوط هم تراز به صورت دستی و درون یابی خطی نامناسب می باشند . امروزه تکنیکهای کامپیوتری مناسبی برای ایجاد نقشه های خطوط هم تراز، درون یابی و هموارسازی ویژگیهای فیزیکی خاک با دقت بالا ارائه شده اند؛ که از جمله این روشهای درون یابی برای هموار سازی خطوط هم تراز می توان به کریجینگ ( عمومی، معمولی و نقطه ای ) ، میانگین متحرک، میانگین متحرک وزنی و نزدیک ترین همسایه اشاره نمود . از لحاظ تئوری کریجینگ مناسب ترین روش درون یابی است زیرا بهترین تخمین نا اریب خطی را مهیا می کند . از آنجایی که برای درون یابی به وسیله گریجینگ به دانش اولیه ای از زمین آمار و مدلسازی نیمه واریوگرام نیاز می باشد ضروری است که مناسب بودن تکنیکهای ساده تر بررسی شود ( مدنی، ).1373 بنابراین در این تحقیق هدف بر اینست که چندین روش مختلف درون یابی فضایی برای تخمین نفوذ پذیری خاک درسطح حوزه آبخیز سمل در استان بوشهر مقایسه گردد

لینک کمکی