مقاله بررسي طيف اتلاف انرژي الکترون و محاسبه انرژي پلاسمون در بلور کادميم تلوريد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي طيف اتلاف انرژي الکترون و محاسبه انرژي پلاسمون در بلور کادميم تلوريد :

تعداد صفحات:5

چکیده:

خواص اپتیکیCdTe در فاز هگزاگونال نظیر طیف اتلاف انرژی الکترون،انرژی پلاسمون وتعداد الکترون موثر با استفاده از اصول اولیه مطالعه شده است . یک ناهمسانگردی در طیف اتلاف الکترون در صفحه x-y و جهت z مشاهده میشود . تعداد الکترون موثر در انرژی 45 eV حدود 25 الکترون بدست آمده که در مقایسه با تعداد الکترون آزاد نسبتا کوچک است که ناشی از جایگزیدگی حالتهای Cd-4dاست . با استفاده از طیف اتلاف انرژی CdTeانرژی پلاسمون حدود 12/1 eVبدست آمده که به مقدار بدست آمده از روش الکترون آزاد نزدیک است

لینک کمکی