مقاله تحليل پايداري زمين لغزش مخزن سد لتيان و تعيين عوامل محرک آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تحليل پايداري زمين لغزش مخزن سد لتيان و تعيين عوامل محرک آن :

تعداد صفحات:7

چکیده:

زمین لغزش مخزن سد لتیان در اسفند ماه 1384 در فاصله 500 متری محور سد و در دامنه های جنوبی مخزن رخ داده است . در اثر این لغزش، علاوه بر خسارت وارده به جاده لتیان – کلان و
آسیب دیدن ساختمانهای روی دامنه لغزشی، مقداری از مصالح وارد مخزن سد شده است . با توجه به نزدیکی موقعیت زمین لغزش به محور سد و حجم قابل توجه توده لغزشی، شناخت ماهیت و
رفتار زمین لغزش و تأثیر عوامل محرک در کاهش خطرات احتمالی بر روی تأسیسات جانبی سد و وقوع سیل در پاییندست آن ضروری است . از این رو با توجه به بررسی های صحرایی و داده
های حاصل از گمانه های حفاری شده در محل لغزش، مدل دو بعدی زمین لغزش به کمک نرم افزار Slide تشکیل و نوع زمین لغزش مورد تحلیل قرار گرفته است . نتایج حاصل از این تحلیل نشان میدهد زمین لغزش مخزن سد لتیان از نوع لغزش مرکب بوده و دارای دو نوع حرکت انتقالی و چرخشی در طول سطح لغزش می باشد . این نوع لغزش و حرکت ناشی از آن با خصوصیات
مصالح دامنه نیز منطبق است . همچنین عامل محرک لغزش، افزایش سطح آب زیرزمینی در اثر با لا بودن تراز مخزن سد و افزایش مقدار بارندگی در زمان لغزش شناخته شده است

لینک کمکی