مقاله بررسي طيف انرژي نانوحلقه هاي کوانتومي منظم و بي نظم در حضور ميدان مغناطيسي يکنواخت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي طيف انرژي نانوحلقه هاي کوانتومي منظم و بي نظم در حضور ميدان مغناطيسي يکنواخت :

تعداد صفحات:5

چکیده:

با در نظر گرفتن یک نانو حلقه فلزی در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت طیف انرژی بر حسب شار بدست آمده است . در نانو حلقه های منظم، ترازهای انرژی تبهگن می باشند، در حالیکه درنانو حلقه های بی نظم، تبهگنی ترازهای انرژی از بین می رود و گاف انرژی بوجود می آید . به طور کلی با در نظر گرفتن مرتبه های بالاتر انتگرال همپوشانی در هامیلتونی و با افزایش قدرت بی نظمی، افت و خیزهای ترازهای انرژی کاهش می یابد که منجر به رشد گاف انرژی میشود

لینک کمکی