مقاله سنتز ماکرومولکولهاي دندريمري چند عاملي بعنوان نانوکريرها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله سنتز ماکرومولکولهاي دندريمري چند عاملي بعنوان نانوکريرها :

تعداد صفحات:7

چکیده:

در این کار ماکرومولکولهای دندریمتری ، با روش واگرا سنتز شدند. سنتز ماکرومولکولهای مذکور با استفاده از پلی اتیلن گلیکول عامل دار (PEG-Cl4) بعنوان هسته شروع شد. این هسته با دارا بودن گروههای عاملی کلر، قابلیت انجام واکنش جانشینی با نوکلئوفیلها را داراست. جانشین شدن پارا تولئیدی و دی اتانول آمین به جای این کلرها منجر به گروه های عاملی جدید شد. از عامل دار کردن مجدد گروه هایهیدروکسیل دندریمتر PEG-Me2-Cl8 تهیه گردید که در واکنش با نوکلئو فیلهای مختلف، ماکرومولکول دندریمتری PEG-Me2-(OH)4-Cl4 سنتز شدند. و ساختار آنها با استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی HNMR, CNMR, IR و ترموگرام DSC شناسایی گردید.

لینک کمکی