مقاله تحليل پايداري سه بعدي و طراحي نگهداري تونل هاي آب بر و چاههاي دريچه نيروگاه سد گتوند عليا 

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تحليل پايداري سه بعدي و طراحي نگهداري تونل هاي آب بر و چاههاي دريچه نيروگاه سد گتوند عليا  :

تعداد صفحات:7

چکیده:

سد گتوند علیا از نوع سنگریزه ای با هسته رسی است که بر روی رودخانه کارون ساخته خواهد شد . سیستم آبگیر نیروگاه شامل تونلهای آب بر بالائی و پایینی، چاه تحت فشار و تانکرهای
ضربه گیر می باشد و نگهداری آنها که جزو تاسیسات دائمی سدها بشمار می روند از اهمیت خاصی بر خوردار می باشد . هدف از این تحقیق تحلیل پایداری چاههای دریچه، تونلهای آب بر و تقاطع ایجاد شده ما بین چاه و تونل در زمان حفر این سازه ها می باشد . به همین منظور تودهسنگهای ساحل چپ ساختگاه سد با استفاده از روشهای معروف طبقه بندی مهندسی سنگ RMR و Q مورد ارزیابی قرار گرفته و تخمین نگهداری صورت گرفته است . سپس با استفاده از نرم افزاز FLAC3D مدل مورد نظر با اعمال شرایط مرزی و اطلاعات ژئوتکنیکی ساخته شد . سپس کلیه محاسبات در سه مرحله قبل از حفر، بعد از حفر و بعد از اعمال سیستم نگهداری انجام شد و در نهایت سیستم نگهداری بهینه برای تونلها و چاهها پیشنهاد شد .

لینک کمکی