مقاله مقايسه مقادير مصرف، توزيع و توصيه کودهاي ازته براي گياهان زراعي جنوب شرق تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله مقايسه مقادير مصرف، توزيع و توصيه کودهاي ازته براي گياهان زراعي جنوب شرق تهران :

تعداد صفحات:2

چکیده:

ازت بعد از کربن، فراوانترین و مهمترین عنصر غذائی مورد نیاز گیاه بوده که موجب شادابی و رنگ سبز طبیعی، نمو سریع نبات، ازدیاد ساقه و برگها، افزایش مقدار محصول، درصد پروتئین ، درشت شدن دانه غلات گردیده، همچنین سازنده پروتئین، تشکیل دهنده کلروفیل، اسیدهای نوکلئیک، کوآنزیمها، تنظیم کننده مقدار فسفر و پتاس استمصرف درست کودهای شیمیائی یکی از شاخص های رشد کشاورزی و عامل موفقیت برنامه های تولید محصول از لحاظ کمی و کیفی برای دست یابی به اهداف کشاورزی پایدار می باشدمصرف بی رویه کود اوره در اراضی شرق تهران گزارش شده استمصرف زیاد کودهای ازته در درازمدت، مشکلات زیست محیطی، تخریب منابع خاک و آب به ویژه آلودگی آبهای زیرزمینی را باعث می گرددچون تاکنون مقایسه آماری بین مقادیر کود مصرفی به وسیله کشاورز، کود توزیع شده توسط جهاد کشاورزی و توصیه کودی بعمل نیامده است . لذا این پژوهش با هدف مقایسه بین مقادیر مصرف، توزیع و توصیه کودی ازت در گیاهان گندم، جو، ذرت علوفه ای و یونجه در منطقه پاکدشت، به منظور برآورد مقادیر کود اضافی استفاده شده، اجرا گردیده است .

لینک کمکی