مقاله تحليل پايداري قطعه دوم تونل انتقال آب نوسود بر اساس روش تجربي اتريشي و روش اجزاي محدود (FEM)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تحليل پايداري قطعه دوم تونل انتقال آب نوسود بر اساس روش تجربي اتريشي و روش اجزاي محدود (FEM) :

تعداد صفحات:7

چکیده:

تونل انتقال آب دشت ذهاب بخشی از طرح تامین آب دشتهای گرمسیری غرب کشور است . که دراستان کرمانشاه از رودخانه سیروان ( یک کیلومتر پایین تر از روستای هیروی ) تا دشت ازگله
امتداد دارد . در هنگام حفاری تونل، حضور زونهای برشی و ناپایدار باعث بروز خساراتی بویژه تاخیر در سرعت حفاری دستگاه TBM شده است . به این منظور انجام مطالعاتی برای تحلیل
پایداری توده سنگهای مسیر تونل الزامی به نظر می رسد در این تحقیق تحلیل پایداری به کمکروشهای تجربی ( اتریشی ) و عددی ( اجزای محدود ) انجام یافته است . خصوصیات فیزیکی و
مکانیکی توده سنگهای مسیر و نتایج حاصل از تحلیل تجربی و اجزای محدود در شرایط بحرانی نشان داده است که توده سنگهای مسیر تونل نوسود براساس درجه پایداری به چهار زونEp1,Ep2,Kg,Ki قابل تقسیم هستند به طوری که در زونهای Ki و Ep1توده سنگهای تونل دارای پایداری نسبی می باشند و در زون Ep2 احتمال ریزش جدی بنظر می رسد . در زون Kg با توجه به میزان جابجایی زیاد احتمال حضور یک زون لهیده می رود

لینک کمکی