مقاله بررسي عددي تاثير موقعيت مکاني و پهناي فضايي پالس نوري بر روي پاسخ آشکار ساز نوري در حالت تعادل BGMSM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي عددي تاثير موقعيت مکاني و پهناي فضايي پالس نوري بر روي پاسخ آشکار ساز نوري در حالت تعادل BGMSM :

تعداد صفحات:5

چکیده:

آشکار ساز نوری فلز نیمه – رسانا – فلز پس دریچه دار شده، BGMSM ، از دو اتصال اهمی در بالای ناحیه فعال و یک اتصال اهمی زیرین به آن ناحیه به منظور جمع آوری حفره ها تشکیل می شود . در وضعیت تعادل ( یعنی حالتی که هیچگونه ولتاژی به هیچکدام از اتصالات اعمال نشده است ) ، پاسخ آشکار ساز نسبت به پالس های نوری ضرورتاً باید بر حسب مکانیزم پخش توصیف گردد . . در این وضعیت، دو پارامتر موقعیت پالس و پهنای نصف ماکزیمم پالس نوری بر روی پاسخ آشکار ساز تاثیر می گذارد . در این مقاله، با حل معاد لات حاکم بر رفتار قطعه با استفاده از روشهای عددی، تاثیر موقعیت پالس و همچنین پهنای فضایی پالس نوری بر روی پاسخ آشکار ساز نوری بررسی می .گردد

لینک کمکی