مقاله سنتز نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم ترکيب شده با پلاتين و سريا به روش ميکروامولسيون و نحوه عملکرد آنها در سنسور اکسيژن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله سنتز نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم ترکيب شده با پلاتين و سريا به روش ميکروامولسيون و نحوه عملکرد آنها در سنسور اکسيژن :

تعداد صفحات:8

چکیده:

نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به روش میکروامولسیون آب در فاز آلی تهیه شدند. سپس اکسید سریم و پلاتین به روش القاح به ساختار نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم وارد شدند. نانو ذرات تهیه شده جهت ساخت سنسور اکسیژن برای وسایل نقلیه درونسوز، مورد استفاده قرار گرگفتند. نوع فازهای کریستالی، اندازه دانه ها و سطح مخصوص آنها توسط روش های BET , XRD مشخص شده اند. مشخص شده است که نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در محدوده دماهای کلسیناسیون 500-800 درجه سانتی گراد دارای فاز آناتایز خالص می باشند و در دماهای بالاتر از 900 درجه سانتی گراد تبدیلفاز آفاتایز به روتایل آغاز می شود.
نتایج نشان می دهد که نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تجاری (P25) دارای تغییرات مقاومت کمتری با لاندا و بنابراین دارای حساسیت کمتری نسبت به نمونه های دی اکسید تیانیوم سنتز شده در این کار، می باشند. وارد شدن پلاتین به ساختار دی اکسید تیتانیوم مقاومت سنسور را فقط در لاندا بزرگتر از یک بطور قابل توجهی افزایش داده است. درناحیه گذر (لاندا برابر یک) در مورد دو سنسور پلاتین – دی اکسید تیتانیوم و سریا – دی – اکسید تیتانیوم شیب تیزی مشاهده شده است.

لینک کمکی