مقاله مقايسه نتايج حاصل از محاسبه شاخص بهينه مطلوب (OIF) و تجزيه مولفه هاي اصلي( PCA ) در انتخاب مناسب ترين ترکيب باندي ماهواره لندست 7- در مطالعات خاکشناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله مقايسه نتايج حاصل از محاسبه شاخص بهينه مطلوب (OIF) و تجزيه مولفه هاي اصلي( PCA ) در انتخاب مناسب ترين ترکيب باندي ماهواره لندست 7- در مطالعات خاکشناسي :

تعداد صفحات:3

چکیده:

داده های حاصل از سنجنده های ماهواره ای را می توان هم بصورت رقومی و هم از طریق تفسیر چشمی تصاویر، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد در هر صورت، برای استفاده مطلوب از داده های چند طیفی، لازم است تا بهترین ترکیب باندی، که دارای بیشترین اطلاعات هستند، مشخص گردد . انتخاب بهترین ترکیب های باندی از طریق مشاهده چشمی تصاویر رنگی کاذب، کاری مشکل و وقت گیر استلذا، در این مطالعه تلاش شده است تا کارایی دو تکنیک شاخص بهینه مطلوبو تجزیه مولفه های اصلی 2 برای انتخاب بهترین ترکیب باندی ماهواره لندست 7- در مطالعات نقشه برداری خاک مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد

لینک کمکی