مقاله تحليل پايداري و طراحي پوشش نهايي تونل راه آهن کوهين محور قزوين – رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تحليل پايداري و طراحي پوشش نهايي تونل راه آهن کوهين محور قزوين – رشت :

تعداد صفحات:7

چکیده:

تونل راهآهن کوهین در قطعه اول راهآهن قزوین – رشت – بندرانزلی با یک گالری 100 متری در بخش ورودی و یک گالری 10 متری در قسمت خروجی، طولی معادل 1635 متر دارد . سست بودن ساختگاه تونل، بزرگی مقطع و قرار گیری بخش اعظم تونل در زیر سطح ایستابی از مهمترین ویژگیهایی میباشد که در زمان اجراء، فعالیت تونل سازی را کاملاً تحت تأثیر قرار میدهد .
مهمترین مسئله در طراحی و اجراء این پروژه انتخاب مناسب الگوی حفاری و سیستم نگهداری، به منظور پایداری توده سنگ و کاهش گسترش ناحیه پلاستیسیته در اطراف تونل بوده است . در
طراحی اولیه تونل راهآهن کوهین چندین طرح حفاری ارائه شد که در نهایت با مطالعه و بررسی – های صورت گرفته، مناسبترین طرح از نظر اجرائی و اقتصادی انتخاب شد . در ادامه با استفاده
از روش همگرائی – همجواری و رسم منحنی مشخصه زمین با کمک نرم افزار FLAC و اعمال ترخیص تنش در مدل معادل با همگرائی به وجود آمده تا لحظه استقرار پوشش، سیستم نگهداری
اولیه مناسب برای بحرانی ترین مقطع از طول تونل ( روباره 100 متر و سطح ایستابی 55 متر از خط پروژه ) پیشنهاد شده است . در نهایت پوشش نهایی با توجه به نیروهای استاتیکی ( ناشی از
فشار روباره و آب ) و دینامیکی ( زلزله ) با کمک روش های عددی و تحلیلی پیشنهاد شده است .

لینک کمکی