مقاله مقايسه وضعيت فسفر در اراضي زراعي و غيرزراعي منطقه شهرکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه وضعيت فسفر در اراضي زراعي و غيرزراعي منطقه شهرکرد :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 2

نویسنده(ها):

رمضانعلی دهقان – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران
حسین شریعتمداری – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامرضا علیزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران
اسماعیل جعفرزاده – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران

چکیده:

مطالعات روی فسفر خاک و اثر کشت و کار و کوددهی بر روی آن می تواند در مدیریت اراضی زراعی مورد استفاده قرار گیرد . طی دهه های گذشته مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است . Tissen و همکاران [4] در تحقیقات خود اعلام کردند که تغییر در مقادیر نیتروژن و فسفر خاک با کشاورزی مرتبط است . Sharpley و [3]Smith در تحقیقات خود مشاهده نمودند که زراعت و کاربرد کودهای فسفره باعث افزایش تمامی مقادیر فسفر معدنی و کاهش فسفر آلی در افق سطحی خاک ) (0-30 cm گردیده است . Samadi و [2]Gilkes از تحقیقات خود روی خاک های غرب استرالیا نتیجه گرفتند که کوددهی میزان فسفر کل، فسفر آلی وفسفر معدنی خاک های آهکی غرب استرالیا را افزایش داده است . تحقیق حاضر به منظور تعیین تغییرات فسفر خاک در اثر فعالیتهای زراعی در منطقه شهرکرد اجرا گردید .

لینک کمکی