مقاله سنتز نانو کامپوزيتهاي پليمري بر پايه نانولوله هاي کربني با قطرکمتر از 10 nm

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله سنتز نانو کامپوزيتهاي پليمري بر پايه نانولوله هاي کربني با قطرکمتر از 10 nm :

تعداد صفحات:5

چکیده:

د ر این مقاله نانو لوله های چند دیواره با قطر کمتر از 10 نانو متر از طریق اکسیداسیون بـا H2SO4+HNO3 دارای عامـل اسیدی و کربونیل شده اند اینعاملها به عنوان آغازگر در واکنش پلیمریزه شـدن poly(-caprolactone) شـرکت مـی کننـد . پلـی کاپرولاکتون با پیوند کووالانسی به این گروهها متصل می شود . نانو کامپوزیتهای تولید شـده بـا اسـتفاده از طیـف سـنجی FTIR و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM مورد شناسایی قرار گرفتند . طول زنجیره پلیمر با تغییر نسبت نانو لوله به م ونومر کنترل شده، به طوری که با کاهش نسبت نانولوله به مونومر ، طول زنجیره پلیمر نانو کامپوزیتها افزایش می یابد . با استفاده از DSC پایداری حرارتـی و حلالیت این نانوکامپوزیتها مورد بررسی قرار گرفته است .

لینک کمکی