مقاله سنتز نانو کامپوزيتهاي پليمري بر پايه نانولوله هاي کربني با قطرکمتر از 10 nm

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنتز نانو کامپوزيتهاي پليمري بر پايه نانولوله هاي کربني با قطرکمتر از 10 nm :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

هدی حکمت آرا – خرم آباد، دانشگاه لرستان، گروه فیزیک
علی بهاری – خرم آباد، دانشگاه لرستان، گروه فیزیک
محسن عادلی – خرم آباد، دانشگاه لرستان، گروه شیمی
رضا سپه وند – خرم آباد، دانشگاه لرستان، گروه فیزیک

چکیده:

د ر این مقاله نانو لوله های چند دیواره با قطر کمتر از 10 نانو متر از طریق اکسیداسیون بـا H2SO4+HNO3 دارای عامـل اسیدی و کربونیل شده اند اینعاملها به عنوان آغازگر در واکنش پلیمریزه شـدن poly(-caprolactone) شـرکت مـی کننـد . پلـی کاپرولاکتون با پیوند کووالانسی به این گروهها متصل می شود . نانو کامپوزیتهای تولید شـده بـا اسـتفاده از طیـف سـنجی FTIR و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM مورد شناسایی قرار گرفتند . طول زنجیره پلیمر با تغییر نسبت نانو لوله به م ونومر کنترل شده، به طوری که با کاهش نسبت نانولوله به مونومر ، طول زنجیره پلیمر نانو کامپوزیتها افزایش می یابد . با استفاده از DSC پایداری حرارتـی و حلالیت این نانوکامپوزیتها مورد بررسی قرار گرفته است .

لینک کمکی