مقاله تحليل خطر زمين لرزه شهرستان کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تحليل خطر زمين لرزه شهرستان کرج :

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

محمدجواد کاظمینی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – خاک وپی ، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران
مهدی مامانی – کارشناس معدن و کارشناس فنی شرکت راهسازی و ساختمانی راموز
ناصر عرفانی – کارشناس ارشد عمران، شرکت راه سازی و عمران ایران

چکیده:

با توجه به اهمیت کارکرد ایمن شریانهای حیاتی شهرهای بزرگ که خطوط مترو یکی از آنها به شمار می آید و قرارگیری شهر کرج در منطقه ای با پتانسیل لرزه خیزی بالا لازم است تا ایمنی
طرح در مقابل خطر زمینلرزه تامین گردد . در این راستا پارامترهای طراحی لرزه ای این طرح برای پنج زمین لرزه مختلف طراحی دردوره بازگشتهای 72 سال، 224 سال معادل با زمین لرزه مبنای در حال بهره برداری OBE ، 475 سال معادل زمین لرزه مبنای طرح DBE ، 975 تا 2475 سال معادل با بزرگترین زمین لرزه طراحی MDE وحداکثر زمین لرزه پذیرفتنی (MCE) محاسبه وارائه شده است

لینک کمکی