مقاله سنتز نانوذرات دي اکسيدتيتانيوم به روش احياي مکانوشيميايي پودر سولفات تيتانيوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنتز نانوذرات دي اکسيدتيتانيوم به روش احياي مکانوشيميايي پودر سولفات تيتانيوم :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

مریم سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده ی مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه
محمد موسوی خوئی – استادیار دانشکده ی مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرک
زهرا مصحفی – مربی دانشکده ی مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پیروز مرعشی – استادیار دانشکده ی مهندسی معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرک

چکیده:

در پژوهش حاضر، تهیه نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم به روش احیای مکانوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است . پودر سولفات تیتانیل ) ) TiOSO4.xH2SO4.yH2O به عنوان ماده اولیه واکنش و پودر کلرید سدیم ) ) NaCl به عنوان فاز رقیق کننده استفاده شد . بهمنظور به دست آوردن رفتار حرارتی ماده اولیه، فاز سولفات تیتانیل تحت آنالیز حرارتیTGA/DTG وزنی کلرید سدیم به سولفات تیتانیل برابر 9 به 1 ، درون آسیاب سیاره ای پرانرژی تحت اتمسفر محافظ گاز آرگون به مدت 4 ساعت آسیاب و در دماهای 600 C و 750 C در هوا به مدت 30 دقیقه آنیل شد . جهت شستن فاز رقیق کننده، پودر حاصل با آب مقطر شسته ودر دمای 100 C در هوا خشک شد . در نهایت ذرات تولید شده تحت آزمایش های پراش پرتو ) XRD ) X و میکروسکوپ نیروی اتمی AFM قرار گرفت . مخلوط دو ماده با نسبتمنجر به تولید پودر آمورف 1 به 10 ساعت و با نسبت وزنی گلوله به پودر 4 ( قرار گرفت . نتایج نشان داد که آسیاب مخلوط به مدت گردیده و با آنیل کردن پودر حاصل، ذراتی با اندازه ی متوسط در محدوده ی 10-15 nm به دست آمده است

لینک کمکی