مقاله سنتز نانوسيمهاي نقره با استفاده از کاهش نيترات نقره روي پودرآهن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله سنتز نانوسيمهاي نقره با استفاده از کاهش نيترات نقره روي پودرآهن :

تعداد صفحات:7

چکیده:

خواص نانوسیمها شدیدا بهشکل و اندازه بستگی دارد، درنتیجه کنترل مورفولوژی و اندازه مهمترین هدف در سنتز این نانوسیمها است.در این مقاله مطالعاتی روی سنتز نانوسیمهای نقره با روش کاهش مرسوم و واکنشنیترات نقره روی سطح آهن انجام شد و تاثیر پارامترهای غلظت نیترات نقره، دور همزن، غلظت تثبیت کننده، نوع تثبیت کننده،زمان و PH روی قطر و گستردگی اندازه نانوسیمها بررسی شد.
برای طراحی آزمایشها از روشتاگوچی استفاده شد و شرایط بهینه آزمایش با استفاده از فاکتور S/N تعیین گردید. نتایج آزمایشها نشان داد که با استفاده از پایدار سازی PVP تنها امکان تولید نانو ذره و نانو راد نقره وجود دارد، ولی در صورت استفاده از SDS قادر به تولید نانوسیم نقره خواهیم بود کهغلظت این ماده مهمترین عامل در تبدیلنانوذرات و نانو رادها به نانوسیم نقره است.

لینک کمکی