مقاله سنتز و تعيين خصوصيات نانوذرات طلا بر روي پايه هاي زئوليتي H-Y , Na-Y و بررسي فعاليت و پايداري حرارتي کاتاليستها در واکنش اکسيداسيون CO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله سنتز و تعيين خصوصيات نانوذرات طلا بر روي پايه هاي زئوليتي H-Y , Na-Y و بررسي فعاليت و پايداري حرارتي کاتاليستها در واکنش اکسيداسيون CO :

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

سعید جعفری – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه بهداشت حرفه ای
حسن اصیلیان – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه بهداشت حرفه ای
حسین کاظمیان – تهران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای (NSTRI)

چکیده:

نانو ذرات طلا بر روی پایه های زئولیتی H-Y , Na-Y اصلاح شده از زئولیت نوع NH4-Y تهیه و فعالیت آنها در راکتور لوله کوارتزی بستر ثابت و تحت فشار اتسمفر اندازه گیری گردی. کاتالیست های تازه تهیه شده Ay/H-Y , Au/Na-Y در دمای 20 درجه سانتی گراد دارای قدرت اکسیداسیون COبه ترتیب میزان 100% و 5% می باشند. هر دو کاتالیست در دمای 400 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت دارای تبدیل 100% می باشند و بعد از اینمرحله در دمای 20 درجه سانتی گراد به ترتی دارای قدرت تبدیل 63% و 20% می باشند. تغییرات درصد عناصر کاتالیستها طی مراحل مختلف آزمایش با EDAX و تغییرات ساختار کریستالی پایه زئولیتی با FT-IR بررسی گردید.

لینک کمکی