مقاله نقش اقليم در تعيين کلاس تناسب اراضي جهت کشت سيب زميني در منطقه غرب اصفهان ( فريدن )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله نقش اقليم در تعيين کلاس تناسب اراضي جهت کشت سيب زميني در منطقه غرب اصفهان ( فريدن ) :

تعداد صفحات:2

چکیده:

درحال حاضر باتوجه به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش سطح زیر کشت سیب زمینی، ضروری است قبل از هر اقدامی منابع اراضی ( شامل آب وهوا، خاک و فیزیوگرافی ) نواحی مورد نظر شناسایی و در ارتباط با کشت این نبات اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد . هدف از این تحقیق شناسایی خصوصیات اراضی در چارچوب کاربری اراضی و تناسب آنها برای کشت سیب زمینی می باشد که برای رسیدن به این منظور از روش تناسب اراضی برای یک گیاه خاص استفاده شده است

لینک کمکی