مقاله نقش اقليم در تعيين کلاس تناسب اراضي جهت کشت سيب زميني در منطقه غرب اصفهان ( فريدن )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش اقليم در تعيين کلاس تناسب اراضي جهت کشت سيب زميني در منطقه غرب اصفهان ( فريدن ) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 2

نویسنده(ها):

غلامرضا سعادتمند – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
اکبر گندمکار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
بابک خیام باشی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
الهه باقی – کارشناس کشاورزی

چکیده:

درحال حاضر باتوجه به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش سطح زیر کشت سیب زمینی، ضروری است قبل از هر اقدامی منابع اراضی ( شامل آب وهوا، خاک و فیزیوگرافی ) نواحی مورد نظر شناسایی و در ارتباط با کشت این نبات اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد . هدف از این تحقیق شناسایی خصوصیات اراضی در چارچوب کاربری اراضی و تناسب آنها برای کشت سیب زمینی می باشد که برای رسیدن به این منظور از روش تناسب اراضی برای یک گیاه خاص استفاده شده است

لینک کمکی