مقاله تحليل شکستگي ها و شناسايي تنش‌ها در مخازن هيدروکربوري با استفاده از لاگ هاي تصويري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تحليل شکستگي ها و شناسايي تنش‌ها در مخازن هيدروکربوري با استفاده از لاگ هاي تصويري :

تعداد صفحات:10

چکیده:

لاگ های متداول چاه پیمایی به دلیل قدرت تفکیک پایین قادر به شناسایی ناهمگنی های کوچک مقیاس از جمله ترکها و شکستگی های مخازن هیدروکربوری نیستند، در حالیکه این ناهمگنی ها و
زون های شکسته تاثیر بسزایی در کیفیت مخزن داشته و شناسایی محل دقیق این زون ها برای عملیات تکمیل چاه، شکستگی هیدرولیکی و تعیین موقعیت چاه های انحرافی و افقی بسیار حائز اهمیت است . لاگ های تصویری که به دو دسته الکتریکی و صوتی تقسیم می شوند، تصویری مجازی از خصوصیات الکتریکی یا صوتی دیواره چاه ارائه می دهند و دارای قدرت تفکیک بالا در حد ( میلیمتر ) بوده و در صورت وجود اختلاف مقاومت الکتریکی و تباین صوتی کافی بین پدیده های مختلف، قادر به شناسایی آنها هستند . در این مقاله تصاویر حاصل از لاگ های FMI ، UBI و OBMI برداشت شده از دو چاه از یکی از میادین نفتی تفسیر و شکستگی های موجود در آنها شناسایی شد و نتایج حاصل از این لاگ ها با یکدیگر و لاگ های پتروفیزیکی مقایسه شده است . با آنالیز شکستگی ها از نظر نوع، شیب و امتداد، فراوانی، میزان بازشدگی، طبیعی یا مصنوعی بودن و تاثیر آنها بر روی خصوصیات مخزن از جمله تخلخل و نفوذپذیری بررسی شده است . همچنین با ارزیابی جهت شکستگی های القایی و گسیختگی های دیواره چاه جهت تنش های اصلی و فرعی در اطراف دیواره چاه شناسایی شده است

لینک کمکی