مقاله برهمکنش ميدانهاي الکترومغناطيسي و توليد امواج گرانشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برهمکنش ميدانهاي الکترومغناطيسي و توليد امواج گرانشي :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

زهرا رجبی برفه – دانشجوی کارشناسی فیزیک، گروه فیزیک ، دانشگاه یزد، یزد
فرامرز کنجوری – گروه فیزیک ، دانشگاه یزد، یزد

چکیده:

در این مقاله معادلات میدان انیشتین در حضور میدان الکترومغناطیسی حل شده است . نتایج نشان میدهد که برهم کنش یک موج الکترومغناطیسی با میدان مغناطوستاتیکی، باعث تولید امواج گرانشی با همان بسامدِ موج الکترومغناطیسی خواهد شد . شدت این امواج به طول اثر میدان مغناطوستاتیک و شدت آن بستگی دارد

لینک کمکی