مقاله نقش اقليم و پارامترهاي خاک در ارزيابي کيفي تناسب اراضي براي محصولات زراعي در منطقه فريدن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله نقش اقليم و پارامترهاي خاک در ارزيابي کيفي تناسب اراضي براي محصولات زراعي در منطقه فريدن :

تعداد صفحات:2

چکیده:

سالیان متمادی است که در کشور ما خاکشناسی و طبقه بندی اراضی صورت می گیرد و تا به حال بخشهای عمدهای از خاکهای کشور مورد شناسائی قرار گرفته و نتایج این شناسایی به صورت گزارشهای متعدد منتشر شده است . آنچه مسلم است هدف از شناسایی خاکهای کشور افزایش تولید و کمک به کشاورزان در جهت استفاده بهینه از اراضی کشاورزی است . تابه حال پروژه های خاکشناسی فقط با هدف تهیه نقشه طبقه بندی خاکها و اراضی کشاورزی بوده است اما فقط زمانی مطالعات خاکشناسی ما پویا و جنبه کاربردی خود را بدست خواهدآورد که ما پس از انجام یک پروژه خاکشناسی علاوه بر تعیین نوع خاک و تهیه نقشه آن قادر باشیم به کشاورزان الگوی کشت بهینه ارائه داده، میزان تولید هر محصول را برای او پیش بینی کنیم و او را در زمینه نوع مدیریتی که بایستی اعمال کند راهنما باشیم . سیستم ارزیابی تناسب اراضی شامل کیفی کمی و اقتصادی می باشد که در این جا ارزیابی کیفی مورد بحث قرار می گیرد . در این پروژه محدودیتهای حدود 45 هزار هکتار از اراضی منطقه فریدن به مقیاس 1 : 50000 ، پس از بررسیهای دقیق نقشههای خاک و طبقهبندی اراضی و همچنین تفسیر واحدهای مجزا شده بر روی نقشههای خاک آنها تعیین گردید . اراضی منطقه عسگران که یکی از مناطق فریدن میباشد جهت ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصولات مهم زراعی ( گندم، جو و سیبزمینی ) مورد بررسی قرار گرفت .

لینک کمکی