مقاله تحليل عددي آزمايشات برجاي جک تخت و شکاف گمانه‌اي در ساختگاه سد بختياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تحليل عددي آزمايشات برجاي جک تخت و شکاف گمانه‌اي در ساختگاه سد بختياري :

تعداد صفحات:10

چکیده:

آزمایشات صحرایی برای تعیین پارامترهای طراحی در بسیاری از پروژه های ملی مورد استفاده قرار می گیرند و نتایج خام حاصل از این آزمایشات به دلایل مختلف به بازنگری و گاهی تجدیدنظر نیاز دارند . باتوجه به هزینه های زیاد و مشکلات اجرایی آزمایشات برجا و عدم تکرارپذیری این آزمایشات، استفاده از روشهای جدید برای ارزیابی کامل شرایط حاکم بر توده سنگ ضروری به نظر می رسد . هدف از این تحقیق بررسی نتایج آزمایشات برجای سد بختیاری، شامل آزمایشات جک تخت بزرگ ) ) Large Flat jack وشکاف گمانه ای (Borehole slotter) می باشد که به ترتیب به منظور تعیین مدول دگرشکلی و تنش برجای ساختگاه سد مورد استفاده قرار گرفته اند . در این مقاله شبیه سازی عددی آزمایشات فوق با استفاده از نرم افزار تفاضل محدودFLAC3D و مقایسه نتایج حاصله از تحلیل عددی با مقادیر ثبت شده از آزمایشات برجا بهاختصار مورد بررسی قرار گرفته است . در نهایت مقدار بهینه شده تنش برجا و مدول دگرشکلی برای آزمایشاتمذکور در سایت بختیاری ارائه شده است

لینک کمکی