مقاله سنتز، شناسايي مواد نانو کامپوزيتي از نوع ميزبان – ميهمان و بررسي خواص نانوکاتاليزوري آنها در اکسايش بنزيل الکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله سنتز، شناسايي مواد نانو کامپوزيتي از نوع ميزبان – ميهمان و بررسي خواص نانوکاتاليزوري آنها در اکسايش بنزيل الکل :

نانو

تعداد صفحات:7

چکیده:

نانوکاتالیزورهای حاوی کمپلکس های ماکروسیکلی 14 عضوی مس (II) دارای 6نیتروژن توسط روش تپلمت از واکنش فرمالدهید، 1و2 فنلین دی آمیین و آمین های مختلف درون نانو حفرات زئولیت – Y تهیه شده اند . کمپلکس های مس (II) به طور موفقیت امیزی توسط آمیزی توسط یک فرایند 2 مرحله ای در فاز مایع درون قفس زئولیت قرار گرفتند. مرحله اول شامل تهیه کمپلکس پیش ماده [Cu(1,2-phen),]Nay و مرحل دوم شامل اکنش تراکمی کمپلکس مس (II) با فرمالدهید و آمین می باشد. طیف کمپلکس های هموژن و محبوس شده به وضوح نشان دهنده 4 نیتروژننوع دوم کئوردینه شده با یون مس (II) است. از نانو کاتالیزور های تهیه شده در واکنش اکسیداسیون بنزیل الکل درحضور هیدروژن پراکسید استفاده شد. نانوکاتالیست های مس (II) دارای خاصیت کاتالیزوری بسیار موثر نسبت به کمپلکس های هموژن بوده و همچنین قابلیت بازیابی منحصر به فردی از خود نشان دادند.

لینک کمکی