مقاله نقش جنگل تراشي و تغيير کاربري اراضي بر ميزان فرسايش خاک اراضي لسي در حوزه آبخيز پاسنگ استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله نقش جنگل تراشي و تغيير کاربري اراضي بر ميزان فرسايش خاک اراضي لسي در حوزه آبخيز پاسنگ استان گلستان :

تعداد صفحات:2

چکیده:

جنگل تراشی و تغییر کاربری اراضی یکی از مهمترین عوامل موثر بر فرسایش تشدیدی خاک می باشد . این مسئله در اراضی لسی که بعلت اندازه و نوع پیوند بین ذرات بسیار حساس به عوامل فرساینده هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است . برآورد میزان فرسایش در اثر تغییر کاربری، یکی از مهمترین اولویت ها در مدیریت صحیح این اراضی است . در سراسر جهان مدلهای ریاضی فیزیکی متعددی جهت اندازه گیری کمی میزان فرسایش خاک مورد استفاده قرار گرفته و مدل لیسم ) ) LISEM یکی از این مدل ها استمدل لیسم یک مدل ریاضی فیزیکی هماهنگ با داده های سیستم اطلاعات جغرافیائی بوده که میزان فرسایش و رسوب را در مقیاس حوزه و در زمان یک بارش تعیین می نماید . بدلیل اینکه منطق مدل بر نقش نوع کاربری بر میزان فرسایش خاک تاکید بیشتری دارد، این مدل قابلیت بالایی در تعیین میزان فرسایش در کاربری های مختلف در اراضی لسی دارد هدف این مطالعه، تعیین میزان کمی فرسایش خاک در کاربری های مختلف و مقایسه آنها می باشد

لینک کمکی