مقاله سهم ضريب رفتار ناشي از شکل پذيري براي پوسته هاي کروي

دن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سهم ضريب رفتار ناشي از شکل پذيري براي پوسته هاي کروي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله سهم ضريب رفتار ناشي از شکل پذيري براي پوسته هاي کروي : تعداد صفحات:10 چکیده: در این مقاله سهم ضریب رفتار (Response modification factors) ناشی از شکلپذیری برای سازه پوسته کروی مستقر بر استوانه هم قطر نظیر ساختمان راکتور های اتمی ارائه می شود . پوسته سازه از بتن مسلح با رفتار غیر خطی معرفی شده به وسیلهWarnke و Willam [4] بوده و آرماتور ها ارتجاعی-خمیری کامل در نظر گرفته می شود . این سهم از ضریب رفتار با در نظر گرفت

مقاله کاربرد سنجش از دور و رديابي ماهواره اي در بررسي و ارزيابي ذخاير دريايي از طريق ايستگاه هاي شناور و فراساحل تحقيقاتي

نظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد سنجش از دور و رديابي ماهواره اي در بررسي و ارزيابي ذخاير دريايي از طريق ايستگاه هاي شناور و فراساحل تحقيقاتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله کاربرد سنجش از دور و رديابي ماهواره اي در بررسي و ارزيابي ذخاير دريايي از طريق ايستگاه هاي شناور و فراساحل تحقيقاتي : تعداد صفحات:12 چکیده: از گذشته نه چندان دور حرکت دسته های ماهی تن (Thunnus thynnus thynnus)

مقاله هشت پايان ، جانوران هوشمند اعماق دريا

مي باشد و در فايل اصلي مقاله هشت پايان ، جانوران هوشمند اعماق دريا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله هشت پايان ، جانوران هوشمند اعماق دريا : تعداد صفحات:16 چکیده: هشت پایان به شاخه نرمتنان تعلق دارند این موجودات دربین بی مهرگان دارای پیچیده ترین مغز وهوش سرشار در حد یک گربه خـانگی هسـتند . هشت پایان قادرند به دام های صیادان خرچنگ وماهی وارد وخارج شوند این جانوران دارای حافظه کوتاه مدت وبلند مدت می باشند وقادر به تمایز اطلاعات اندوخته در حافظه هستند وتوانایی این را دارند تا مشکلات را از راه آزمون وخطا حل کنند .. در هنگام خطر برای