مقاله مدل سازي رفتار پيچشي هست ههاي برشي در ساختما نهاي بلند با کاربرد دو دسته اجزا ي محدود کرنش پايه و تغييرمکان پايه

تاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدل سازي رفتار پيچشي هست ههاي برشي در ساختما نهاي بلند با کاربرد دو دسته اجزا ي محدود کرنش پايه و تغييرمکان پايه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله مدل سازي رفتار پيچشي هست ههاي برشي در ساختما نهاي بلند با کاربرد دو دسته اجزا ي محدود کرنش پايه و تغييرمکان پايه : محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تعداد صفحات: 9 نویسنده(ها): افشین مشکوه

مقاله جايابي بهينه کليد و انتخاب مانور در شبکه هاي توزيعبا در نظر گرفتن منابع توليد پراکنده

ورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله جايابي بهينه کليد و انتخاب مانور در شبکه هاي توزيعبا در نظر گرفتن منابع توليد پراکنده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله جايابي بهينه کليد و انتخاب مانور در شبکه هاي توزيعبا در نظر گرفتن منابع توليد پراکنده : محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق تعداد صفحات: 10 نویسنده(ها): احمد جاویدغنی زاده – جایابی بهینه کلید و انتخاب مانور در شبکه های توزیعبا در نظر گرفتن منابرضا قاضی – استاد گروه برق قدرت دانشک

مقاله تحليل نتايج تست کيفي مدول پيل سوختي پليمري 50ـ30 کيلوواتي براي کاربرد در سيستم پيشرانش مستقل از هواي زيردريايي ها

استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليل نتايج تست کيفي مدول پيل سوختي پليمري 50ـ30 کيلوواتي براي کاربرد در سيستم پيشرانش مستقل از هواي زيردريايي ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله تحليل نتايج تست کيفي مدول پيل سوختي پليمري 50ـ30 کيلوواتي براي کاربرد در سيستم پيشرانش مستقل از هواي زيردريايي ها : سال انتشار: 1386 محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا تعداد صفحات: 22 نویسنده(ها): حسین جب